MENU

Fragmenty różnych archiwalnych materiałów przedstawiających Koźle, kolejno od lewej: weduta autorstwa Gernunga, Scenographia Urbium Silesiae Wernera i dwa ostatnie - Silesia in Compendio seu Topographia, również Wernera. Tematem tego kolażu jest kościół św. Mikołaja i hospicjum (szczegóły w opisie obiektu), istniejące poza murami miasta, za Bramą Raciborską.

(1) Weduta pokazuje widok od strony Odry. Po prawej widoczna jest Brama Raciborska z okrągłą basteją w murach miejskich, po lewej widać jakiś kościółek. Budowę kościoła św. Mikołaja ukończono w roku 1571 więc albo jest to ten kościół ale w trakcie budowy, która finansowana z części dochodów wsi Dzielnica mogła trwać wiele lat, albo inna wcześniejsza świątynia, np. kaplica przy cmentarzu, czego nie można wykluczyć. Wątpliwości co do tego czy weduta przedstawia Koźle czy Krosno przedstawiłem w komentarzu pod zdjęciem .

(2) Numerem 7 oznaczona jest brama w murach miejskich Koźla. Nazwano ją tu Das Golsche Thor, ale stoi w miejscu Bramy Raciborskiej. Być może jest to jej inna nazwa. Numerem 8 oznaczono Spital Kirchel, tj. kościół szpitalny (czyli opisywany kościół św. Mikołaja przy hospicjum).

(3) Numerem 7 oznaczony jest tu Hospital (zapewne opisywane hospicjum). Po lewej stronie stoi Brama Raciborska a obiekt z wieżą między bramą a hospicjum jest zagadką.

(4) Tu podobnie jak poprzednio: od lewej brama, niezidentyfikowany obiekt i kościółek / hospicjum.


Dodał: Petroniusz (admin)° - Data: 2020-11-16 15:28:46 - Odsłon: 94
Lata 1536-1743


Hospicjum w Koźlu założone prawdopodobnie przez Joanitów znajdowało się na przedmieściu, za Bramą Raciborską. Istniało już pod koniec XIV wieku, bo w Nowy Rok 1400 kozielski komtur Joanitów Mikołaj z Godowa przekazał na rzecz hospicjum 6 grzywien rocznego czynszu. W roku 1505 Mikołaj Gaschowitz wraz z małżonką nabyli wieś Dzielnicę. W sporządzonym wkrótce po zakupie testamencie, część dochodów ze wsi Mikołaj ofiarował "po wsze czasy" burmistrzowi i radzie miejskiej Koźla z przeznaczeniem dla ubogich w hospicjum. Część otrzymanych przychodów miała być przeznaczona na zakup odzieży i butów dla biedaków a z pozostałej kwoty miał powstać kościół przy hospicjum. Budowę kościoła św. Mikołaja miasto ukończyło w roku 1571. W czasie wojny trzydziestoleniej, w roku 1626 duńskie oddziały protestanckie zniszczyły kościółek. Odbudowano go w roku 1674. Wizytator biskupi w roku 1679 zapisał, że w hospicjum na przedmieściu w ogromnej nędzy żyje 6 biedaków a w kaplicy nie ma ołtarza. Z kolei w roku 1688 archidiakon opolski podczas wizytacji kościółka stwierdził m.in., że główny ołtarz jest murowany, z obrazem św. Mikołaja, ławek nie ma, na niewielkiej dzwonnicy przy świątyni wisi mały dzwon, przy kościele jest cmentarz dla najuboższych, na którym znajduje się drewniany krzyż, kościół i hospicjum są utrzymywane z funduszy Koźla, dodatkowo wspomaga je opolski starosta Jan Oppersdorf, ofiarowując biedakom ryby z zamkowych stawów w Większycach i w Reńskiej Wsi. W roku 1743 podczas budowy twierdzy, kościółek i hospicjum zostały rozebrane. Źródło opisu: www.k-k.pl .
/Petroniusz/

Petroniusz (admin)°

Poprzednie: Stara Kuźnia Strona Główna Następne: Budynek nr 11a-11b