MENU
Sławięcice. Dawniej szkoła z przedszkolem Paulinenschule. Budynek po wojnie całkowicie przebudowany na cele mieszkalne.

Dodał: maras - Administrator° - Data: 2020-11-24 01:24:10 - Odsłon: 119
Lata 1930-1938


Dawniej przedszkole i szkółka gospodarstwa domowego. Po II wojnie światowej przebudowano szkołę na blok mieszkalny. Budynek znajduje się przy ul. Władysława Orkana obok dawnego szpitala nr 3 im. Roberta Kocha.

------------------
"Przedszkole i Szkółka Gospodarstwa Domowego zwana Paulinen Schule Dla prowadzenia zajęć wychowawczych dla dzieci przedszkolnych oraz nauczania młodzieży żeńskiej w zakresie prac domowych przy budowie sławięcickiego szpitala wydzielone zostało przedszkole zw. - „Kinderheimem" oraz budynek szkółki gospodarstwa domowego zw. „Paulinen - Schule". Na prośbę urzędu gminy do Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Nysie dla skierowania do pracy wychowawczej w przedszkolu oraz nauczania w szkole gospodarstwa domowego sióstr zakonnych, Rada Zgromadzenia wyra-ziła zgodę na utworzenie w Sławięcicach Placówki Sióstr Boromeuszek. Siostry Boromeuszki w nowicjacie zakonnym w Nysie były wyszkolone w zakresie wychowania przed-szkolnego, nauczania dziewcząt w gospodarstwie domowym, a także pielęgnacji chorych. W omawianym okresie czasowym w sławięcickiej placówce Boromeuszek przebywały na-stępujące siostry zakonne: Herma Bartoschok, Elisabeth Filia, Coelestine Grundey, Martha Jakcl, Maria Jersch, Elisabeth Kaiser, Luzie Malossek, Margot Neymann i Erika Urbanietz. W przedszkolu siostry urządzały dla dzieci zabawy i gry zespołowe oraz organizowały festyny, które przez przedszkolaków były lubiane. W „Paulinen Schule" młodzież żeńska ze Sławięcic, ale i z okolicy pod kierunkiem sióstr zdobywała umiejętności w zakresie robótek ręcznych, gotowania i pieczenia, prowadzenia gospodarstwa domowego, a także przygotowywania zapasów na okres zimowy." - Gazeta Sławięcicka nr 68 2009 r.

Aukcje internetowe

Poprzednie: Urząd Pocztowy Strona Główna Następne: Budynek nr 7-11